•  

     

Uciążliwości zapachowe w sąsiedztwie składowiska - komunikat

Burmistrz Miasta Chrzanowa jest w stałym kontakcie z właściwym do kontrolowania ZGOK-u Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i zarządem spółki.

Jak informuje spółka, nie są obecnie prowadzone inne niż standardowe prace związane z przetwarzaniem odpadów, a główną przyczyną odczuwalnych uciążliwości zapachowych są najprawdopodobniej warunki meteorologiczne.

Wypracowana przez gminę, ZGOK i instytucję kontrolną ścieżka komunikacji pozwala na szybkie podejmowanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) działań kontrolnych. Wszystkie interwencje mieszkańców w sprawie odoru zgłaszane są telefonicznie do Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, które następnie mailowo przekazywane są do WIOŚ, Starostwa i Burmistrza Miasta Chrzanowa. W 2022 r. przeprowadzone zostały trzy kontrole. Zmniejszyła się ilość zgłaszanych interwencji dotyczących uciążliwości zapachowych (w okresie od stycznia do lipca 2022 r. przyjętych zostało 16 zgłoszeń, natomiast w br. do chwili obecnej – 6). W trakcie przeprowadzonych działań kontrolnych ZGOK przedstawił program działań zmierzających do wyeliminowania możliwości występowania uciążliwości z biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonego na terenie zakładu poprzez hermetyzację prowadzonych procesów. Zakład jest obecnie w trakcie opracowania koncepcji technicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu w związku z planowanym przedsięwzięciem hermetyzacji instalacji, jak również przygotowania Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia hermetyzacji instalacji. Zdaniem WIOŚ hermetyzacja prowadzonego na terenie zakładu biologicznego procesu przetwarzania odpadów wyeliminuje jedno z potencjalnych źródeł niezorganizowanej emisji substancji złowonnych do powietrza z terenu zakładu. Tym samym winno to zmniejszyć uciążliwości odczuwane przez mieszkańców okolicznych terenów.

Poniżej informacja Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie przekazana do tutejszego Urzędu

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo