Urząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom

Od poniedziałku 3 lutego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane także na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu. Gmina podpisała w tym celu umowę ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

Od stycznia zgodnie z uchwałą zgromadzenia związku, który w imieniu gminy Libiąż gospodaruje odpadami komunalnymi, wzrosła stawka opłaty za wywóz śmieci. Od lutego przyjmowane będą nowe deklaracje. Obowiązek ich złożenia nie dotyczy jednak wszystkich. Nowe deklaracje muszą złożyć jedynie osoby, które zdecydują się na kompostowanie odpadów i nie będą ich oddawać do systemu (dzięki czemu opłata będzie niższa), a także właściciele tych nieruchomości, gdzie zmieniła się liczba domowników. Deklaracje będą przyjmowane od 3 lutego do 29 lutego w siedzibie ZMGK w Chrzanowie (przy ul. Piłsudskiego 4), a dzięki staraniom gminy Libiąż także w Urzędzie Miejskim w Libiążu. W piątek podpisana została stosowna umowa w tej sprawie.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Od poniedziałku 3 lutego mogą składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na dzienniku podawczym UM w Libiążu. Deklaracje będą następnie odbierane przez upoważnionych pracowników kolejnego dnia roboczego – mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Potwierdzenie odbioru będzie się odbywać w dziennym zestawieniu złożonych deklaracji sporządzonym przez pracowników UM. Zestawienie ma zawierać datę złożenia, miejscowość, numer nieruchomości, na której powstają odpady, imię i nazwisko właściciela oraz wysokość opłaty.

Deklaracje będą przyjmowane przez libiąski magistrat nieodpłatnie. Administratorem danych osobowych w nich zawartych jest ZMGK.

Druki deklaracji będą dostępne na dzienniku podawczym UM w Libiążu. Można je także pobrać ze strony internetowej

Zródło:libiaz.pl

Script logo