•  

     

CHRZANÓW: UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z trwającymi robotami, polegającymi na budowie kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap IV”, Urząd Miejski w Chrzanowie informuje o utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją zadania – zamknięciu drogi pod wiaduktem (ul. 29 Listopada) na odcinku do ul. Garncarskiej i objeździe od ul. Kadłubek do ul. 3 Maja (ruch dwukierunkowy) oraz odwróceniu ruchu na ul. Kadłubek na odcinku od skrzyżowania z ul. Berka Joselewicza. Czasowe zamknięcie drogi 29 Listopada na odcinku od ul. Podwale do ul. Garncarskiej potrwa ok. 2 miesiące. 

 

https://www.chrzanow.pl/aktualnosci/informacje/2019-03-18-utrudnienia-w-ruchu.html

Script logo