Ważna informacja dla płacących podatek

Od tego roku mieszkańcy, płacący podatki do gminy, mają możliwość otrzymywania drogą telefoniczną informacji o zbliżających się terminach płatności. Sami muszą jednak wyrazić na to zgodę.

Wraz z decyzją podatkową na 2020 rok wszyscy otrzymają formularz, dotyczący wyrażenia zgody na otrzymywanie sms lub informowanie ich poprzez rozmowę telefoniczną o zbliżających się terminach płatności podatków lub też ich upływie.

Wypełniony druk samemu należy dostarczyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini. Ten, kto to zrobi, o płatnościach będzie informowany telefonicznie. Zdarza się bowiem, że mieszkańcy zwyczajnie zapominają o upływie płatności kolejnej raty podatku.

Źródło trzebinia.pl

Script logo