Więcej działek pod budowę domów

Jarosław Okoczuk, jeszcze przed wyborami, deklarował wydzielenie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Słowa dotrzymuje. W najbliższych miesiącach ma zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy dla terenu w rejonie ulic Cichej i Spacerowej (na styku Myślachowic i osiedla Krze), gdzie jest miejsce pod budowę 23 domów. Gotowa jest też koncepcja zagospodarowania działki przy ul. Zielonej na osiedlu Siersza, gdzie może powstać 30 budynków mieszkalnych.

 

Zaraz po objęciu stanowiska burmistrza Trzebini, Jarosław Okoczuk kontynuował prace nad urządzeniem liczącego blisko 3,8 ha terenu w rejonie ul. Cichej i Spacerowej, gdzie docelowo będzie można wybudować 23 domy jednorodzinne wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i drogami.

- Prace rozpoczęły się już w lipcu 2016 roku, kiedy byłem zastępcą burmistrza. W tym rejonie posiadamy atrakcyjną działkę gminną. Uznaliśmy, że to dobre miejsce pod budowę domów jednorodzinnych. Do mieszkańców chcemy wyjść jednak z konkretną ofertą, a nie proponować im „gołych” działek bez dojazdu. Stąd nasze starania – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Końcem 2020 roku burmistrz, po uzyskaniu decyzji o warunkach środowiskowych, wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Gmina bierze na siebie budowę infrastruktury, obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz dróg dojazdowych, a także podział terenu na mniejsze działki budowlane. Jest szansa, że pierwsze zostaną wystawione w przetargu jeszcze w tym roku.

Równocześnie trwają też prace nad możliwością zabudowy gminnej działki przy ul. Zielonej na osiedlu Siersza w Trzebini. Gotowa jest już koncepcja zagospodarowania terenu o powierzchni 3,125 ha. Docelowo może tam powstać nawet 30 domów jednorodzinnych.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo