•  

     

XVI EDYCJA „ DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie i Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  z siedzibą w Poznaniu w dniu 20 marca 2019 w budynku KPP w Chrzanowie w ramach XVI edycji „Dnia Przedsiębiorczości’ - programu organizowanego przez Fundację Młodzieżową Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, zorganizowali zajęcia z udziałem uczniów następujących placówek oświatowych; z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Jaworzna, I Liceum Ogólnokształcącego   im.  St. Staszica z Chrzanowa oraz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych  z Trzebini.

Ideą programu jest edukacja młodych ludzi i umożliwienie im zapoznanie się z specyfiką pracy, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania świadomie wybranego zawodu, umożliwiając uczniom wybór dalszej edukacji  i kariery zawodowej.

Promując kierunki kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa oraz promując zawód policjanta, młodzież szkolna zapoznała się o ofertą tej uczelni oraz z pracą  policjantów  na stanowisku technika kryminalistyki, specjalistów Wydziału Prewencji. Omówiona została struktura i organizacja Policji. Młodzież chętnie zwiedziła ważniejsze pomieszczenia w Komedzie Powiatowej Policji  w Chrzanowie;  „Niebieski Pokój” , zaplecze z atelier technika kryminalistyki oraz strzelnicę.

Dodaj komentarz
Script logo