•  

     

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Gmina Trzebinia przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu A: Rozwój wykorzystania OZE (Odnawialne Źródła Energii). Po pozyskaniu dotacji przez Gminę – mieszkańcy Trzebini będą mogli się ubiegać (za pośrednictwem samorządu) o finansowe wsparcie swoich inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii, systemami zarządzania energią oraz przyłączeniem do sieci.

Stąd też prośba o wypełnienie prostej ankiety, co ułatwi przygotowanie wniosku. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Trzebini osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP w terminie do 19 lipca.

Po zebraniu danych w sierpniu br. planowane jest spotkanie w tym temacie z zainteresowanymi. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest też posiadanie audytu energetycznego.

Ankieta_uczestnictwa_OZE_Trzebinia_2024.pdf

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo