Zlot Środowiska Synów i Córek Pułku w Krakowie

Zlot Środowiska Synów i Córek Pułku odbędzie się w tym roku w Krakowie i potrwa od 12 do 15 września. Weźmie w nim udział około70 osób z całego kraju.

Zlot jest kultywowaniem tradycji żołnierzy kombatantów, kresowian oraz daje aktywną możliwość ich uczestnictwa w życiu społecznym. W Środowisku Synów i Córek Pułku są żołnierze, którzy rozpoczęli podczas wojny walkę o wolną Polskę mając 17 lat. Środowisko grupuje żołnierzy, którzy walczyli m.in. w Powstaniu Warszawskim, w szeregach Armii Andersa, brali udział w największych bitwach partyzanckich, np. w Lasach Jankowskich. Walczyli także w szeregach Armii Krajowej, Armii Czerwonej czy Ludowego Wojska Polskiego w I i II Armii.

Dodaj komentarz
Script logo