Zmarł Stanisław Zygadło - Samorządowiec, społecznik zasłużony dla Chrzanowa

Stanisław Zygadło urodził się w 1940 r. w Jastrzębi (powiat tarnowski). Z ziemią tarnowską związany był do 1958 r. Swoją pracę zawodową związał z kopalnią „Janina” w Libiążu, a następnie z Zakładami Wapienniczymi w Płazie. Do Chrzanowa przeprowadził się w 1979 r. Rozpoczął tu pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

 

Społeczna działalność, której się wtedy podjął – stała się jego pasją. Był Prezesem Klubu Wędkarskiego, członkiem Społecznej Straży Rybackiej, Prezesem Klubu Sportowego Kościelec – Chrzanów, członkiem Rady Sportu oraz innych organizacji społecznych. W swojej pracy społecznej, którą realizował zarówno na Osiedlu Kościelec jak i w całej gminie, zasłynął z rekultywacji stawu rybnego, budowy boiska sportowego, wykonania kanalizacji, budowy i remontu dróg wraz z chodnikami oraz placu zabaw i założenia świetlicy. Bezinteresownie angażował się działając dla dobra lokalnej społeczności. Był pomysłodawcą wielu inicjatyw społecznych, potrafił zjednywać sobie ludzi.

 

Aktywnie działał też w samorządzie. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Osiedla Kościelec. Od 1994 r. do 2018 r. pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Chrzanowie. W Radzie Miejskiej sprawował wiele ważnych funkcji. W latach 2004 – 2014 był Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, w latach 2014 – 2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie.

 

W dowód uznania był wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność:

 

W 2008 r. został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej”. Uhonorowany został także Złotą Odznaką Za Działalność dla Rozwoju Piłki Nożnej Podokręg Chrzanów, Brązową Odznaką Małopolskiego Związku Piłkarskiego w Krakowie i Brązową Odznaką za działalność w rozwoju Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo