Zmiana terminu zamknięcia wiaduktu przy ul. Krakowskiej

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z firmy ZUE S.A. – wykonawcy przebudowy linii kolejowej nr 93, zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zostaje przesunięte na 21 stycznia 2021 r. godz. 7.00.

 

 
 
 
 
Źródło: www.chrzanow.pl
 
 
 
Script logo