Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia


Zamiarów i marzeń spełnienia,


W działaniu i w pracy - sukcesu.


Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,


Jak wierny cień trwa obok stale,


Niech sprzyja Ci wytrwale.

 

 

Wszystkiego co Najlepsze dla wszystkich Pań od Redakcji Portalu

Script logo