Informacja

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zawiadamia, iż przystąpił do opracowania projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026". 

W związku z powyższym informujemy, iż przeddmiotowy dokument od 24 września 2019 r. jest dostępny na stronie BIP Powiatu Chrzanowskiego w zakładce Urząd/Konsultacje Projektu/Programy i Projekty. 

Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w budynku przy ul. Mjr Grzybowskiego 7a (siedziba Wydziału Ochrony Środowiska) pok. nr 3. Uwagi i wnioski, które będą pomocne przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu, można będzie wnosić do 16 października 2019 r. 

 

Script logo