Inicjatywa lokalna

Masz pomysł na działanie? Możesz je zrealizować z sąsiadami przy wsparciu urzędu. Bądź mieszkańcem z inicjatywą (lokalną)!

Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli masz pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcesz zaangażować się w ich wykonanie, możesz złożyć do urzędu wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu. Wkład mieszkańców może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji, ale wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług, materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy.

Już wkrótce będziemy prezentować ciekawe pomysły i akcje mieszkańców z różnych miejsc. 

Więcej informacji znajdziesz:

https://www.chrzanow.pl/dla-mieszkancow/inicjatywa-lokalna.html

#gminachrzanów #inicjatywalokalna #inicjatywamieszkańców #fundacjaBIS #projektMOWES #tyteżmożeszdziałać

 

Źródło: www.chrzanow.pl

 

Script logo