•  

     

Kandydaci na sołtysa i do rady sołeckiej w Psarach

W niedzielę 17 marca 2019 będziemy wybierać nowych sołtysów i rady sołeckie w trzebińskich wsiach. W Psarach głosowanie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w godzinach od 7.00 do 18.00. Na urząd sołtysa staruje pan Anatol Okoczuk. Chęć zasiadania w radzie sołeckiej zgłosiły następujące osoby: Ewa Feliksiak, Gurgul Iwona, Krystyna Niewiedział, Tadeusz Odrzywołek, Stanisława Szczygieł, Kacper Sosin oraz Marzena Ziętara.

Dodaj komentarz
Script logo