•  

     

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych

Samorząd Województwa Małopolskiego w roku 2024 przeznaczył środki
w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze Województwa Małopolskiego, prowadzących lokalnie starania, aby poprawić wydajność uprawną pól poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.

Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2024 roku. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Wnioski można składać w następujący sposób:

osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00;

osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 33-600 Oświęcim

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,

- Agenda Zamiejscowa UMWM w Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23, 34 – 200 Sucha Beskidzka.

przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Dotacje dla spółek wodnych 2024”

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
/947ts6aydy/SkrytkaESP.

Wzór wniosku oraz zasady naboru przyjęte Uchwałą Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl > Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego > Rolnictwo > Realizowane procedury > Dotacje dla spółek wodnych.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 12 61 60 167 w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo