Nabór wniosków w obszarach A oraz E do PFRON

Informujemy, że  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2020.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie 
od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 – nr tel. (12) 31 21 418.

Warunki  brzegowe dla obszarów A oraz E obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

  • obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ) – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  • obszar E  (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

Intensywność pomocy w obszarach A i E dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

  •          Obszar A – do 55% kosztów kwalifikowanych
  •          Obszar E – do 20% kosztów kwalifikowanych

 

Pełna treść programu dostępna pod linkiem: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Procedury, zasady, kierunki i warunki brzegowe dostępne pod linkiem: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

Źródło powiat-chrzanów.pl

Script logo