Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół ponadpodstawowych

2 października Agata Palarczyk-Zezyk, nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie oraz Miłosław Chodacki, nauczyciel Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego Agata Palarczyk-Zezyk oraz Mirosław Chodacki złożyli ślubowanie w obecności starosty Andrzeja Urygi, Ewy Szydłowskiej-Koryczan – dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Małgorzaty Bigaj – dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Agnieszki Siejki-Lasoń – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie..

Źródło powiat-chrzanowski.pl

Script logo