•  

     

Nowi Szefowie Komisariatów Policji w Alwerni i Libiążu

W dniu dzisiejszym Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł.insp. Michał Gamrat wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie podkom. Arkadiuszem Skowron wprowadził do Komisariatu Policji w Alwerni i Libiążu nowych kierowników tych jednostek.

Na stanowisko Komenanta Komisariatu Policji w Alwerni został powołany kom. Adrian Loręs, który dotychczasowo zajmował stanowisko dyżurnego w KPP w Chrzanowie. 

Komendantem Komisariatu Policji w Libiążu został podinsp. Paweł Lebuda - dotychczasowy szef z Alwerni. 

Na uroczystym wprowadzeniu nowego komendanta jednostki w Libiążu obecny był również Burmistrz Miasta Libiąża p. Jacek Latko, który podziękował za współpracę dotychczsowemu komendantowi Krzysztofowi Czak, a przejmującemu po Nim obowiązki podinsp. Pawłowi Lebuda  życzył sukcesów na nowym stanowisku pracy.

Przy okazji wprowadzenia podisnp. Pawała Lebuda, Szefowie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie również podziękowali Krzysztofowi Czak za długoletnią służbę i życzyli mu czerpania uroków z  życia na emeryturze. 

 

Dodaj komentarz
Script logo