•  

     

Projekt Nowy Start III

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie wraz z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Nowy start III".

Projekt "Nowy start III" ma na celu poprawę zdolności adaptacyjnych osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem i/lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy w ramach projektu zostaną objęci m.in. kompleksową pomocą doradcy zawodowego z opracowaniem indywidualnego planu działania oraz pośrednictwem pracy. Następnie wezmą udział w szkoleniach oraz płatnych 3 miesięcznych stażach zawodowych (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy), które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji w różnych zawodach. Ponadto mogą otrzymać dotację na otwarcie działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje

 
Script logo