•  

     

Mieszkańcy spalarni odpadów komunalnych mówią: NIE

Dnia 30.09.2022 r. złożyliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie, p. Krzysztofa Kasperek, petycję z kolejnymi 1003 podpisami mieszkańców przeciwnych budowie spalarni odpadów komunalnych w Chrzanowie.

W sumie do tej pory złożyliśmy 2998 podpisów.

Zwracam uwagę, że inne społeczności również składały petycje z podpisami, więc w rezultacie tych podpisów jest znacznie więcej.

Szacujemy, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, że do dnia dzisiejszego w sumie około 5 000 głosów zostało złożonych jako sprzeciw wobec tej absurdalnej inwestycji.

Oczekujemy, że osoby piastujące stanowiska, jako przedstawiciele woli mieszkańców podejmą działania zgodne z wolą ludzi, których zobowiązali się reprezentować.

To jest obowiązek naszych przedstawicieli, działać zgodnie z wolą ludzi.

Przedstawiciele owi, powinni się liczyć ze zdaniem mieszkańców i służyć w najlepiej pojętym interesie społeczności a nie prywatnej, obcej, bogatej firmy, która zmonopolizuje rynek i będzie dyktować własne ceny.

Doskonale wiedzą o tym Ci z mieszkańców, którzy w tym roku już dwa razy dostali podwyżki za centralne ogrzewanie od Veoli a w planie w tym roku czeka trzecia podwyżka.

Nie zgadzamy się na trucie naszego środowiska.

Nie zgadzamy się na uzależnianie nas od kaprysów obcej firmy.

Proszę mieć na uwadze, że wszyscy Ci ludzie bacznie obserwują Wasze działania i wyciągają wnioski, które nabiorą kształtów podczas ewentualnych następnych wyborów.

Jeśli wybrani przez nas przedstawiciele działają na szkodę mieszkańców, wdzięczny Naród upomni się o swoje prawa jako Suwereni i rdzenni mieszkańcy ziemi chrzanowskiej.

 

To jest nasza ziemia, nasze domy, nasze zdrowie.

Spalarni odpadów komunalnych w Chrzanowie nie będzie. 

Script logo