•  

     

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania obszaru rewitalizacji w Gminie Chrzanów

Gmina Chrzanów przystąpiła do prac związanych z aktualizacją zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów. Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania obszaru rewitalizacji, za pomocą której mogą Państwo wskazać problemy, potrzeby i propozycje działań, jakie powinny mieć miejsce na każdym z podobszarów rewitalizacji.

Potrzeba dokonania aktualizacji programu wynika z raportu z przeprowadzonej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów, w którym wykazano konieczność kontynuacji działań rewitalizacyjnych realizowanych w gminie na obszarze objętym rewitalizacją, tj.: Podobszar Rospontowa, Podobszar Stella, Podobszar Śródmieście oraz z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), która uprawnia Gminę Chrzanów do pozyskania kolejnych środków na działania rewitalizacyjne.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut i jest całkowicie anonimowe. Zgromadzone dane wykorzystane zostaną do przygotowania analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji.
Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/chrzanow_ankieta_gpr(Nowe okno)(Link do innej strony)

Badanie ankietowe potrwa od 3 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.
Zapraszam do wypełniania ankiety oraz dzielenia się własnymi uwagami na temat potrzeb rewitalizacyjnych.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo